Η εταιρεία ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε. διαθέτοντας όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της τις παρακάτω υπηρεσίες.

  •     Τεμαχισμός Επιφανειών
  •     Επικόλληση περιθωρίων PVC & ABS
  •     Πλάνισμα Μασίφ Ξυλείας
  •     Μεταφορά με Γερανοφόρα Οχήματα

 

services 1 services 2